MIKI  MALETIC


K NJ I G A - B O O K

CIP - Katagolizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, Beograd
929 . 52  MALETIĆ
MALETIĆ, Miodrag P.
Maletići : istorija : najstarije poznato poreklo, demografska kretanja kroz istoriju, pogromi, gde su živeli i gde danas žive Maletići / 
priredio Miodrag P. Maletić. - Beograd : M. Maletić, 2014 (Beograd : Dinex)
657 str. : ilustr. ; 30 cm
Tiraž 1.000.  -  Napomene uz tekst. -
Bibliografija :  str. 631 - 633.
ISBN 978 - 86 - 915447 - 2 - 0
a)  Maletić  (porodica)
COBISS . SR - ID  209217292


- Knjiga je formata A4
- Tvrde korice - šiveni tabaci
- 657 stranica + 785 fotografija
- Šamoa papir

Pitanja možete da postavljati na E-mail adresi: maletam@sezampro.rs
preko iste adrese možete poručiti knjigu. 
Takodje za porudžbinu možete koristiti i telefone: 
063-828-2222  


U knjizi o Maletićima možete pronaći mnogo više podataka.