TEŠA  MALETIĆ 43god,žena MARIJA 38god,sinovi Živko 11god,Mijailo 8god, brat STANISAV 37god,snaja CVETA 28god, sinovac Pavle 5god, sinovica Milica 3god, majka RISTA 78god.
                                        Kuća i plac 1 d.o. 6 njiva 13,1/4 d.o. 3 livade 10 kosa.Vrednost 105 dukata. Prihod 30 talira.

MALETIĆI - Ogići od majke RISTE da 2008
Majka-RISTA-rođ.1793god.

   STANISAV-1826-1902
    CVETA - 1835-?
  TANASIJE -1875-1878
           X
    MILICA - 1860-?
  PAVLE - 1858-1928
  MILICA - 1862-1925
PANTELIJA - 1870-1915
KATA - 1868 - 1923
  ANĐELIJA - ?
  ŽIVAN - 1881-1956
  ANUŠKA - II -1895-1963
  VIDOSAVA - I -?
MILAN - 18871965
    ANICA - ?
           X
  NIKOLA - 1904-1981
  VIDOSAVA - 1912-1979
  PETRIJA - 1904-1932
  ZORKA - ?
  MILADIN - 
   ŽIVKO - 1888-1966
  VASILIJA - 1886-1925

  STOJADIN - 1928-1950
     iz prvog braka   X
  ŽIVADIN - 
  NATALIJA

    MILICA - 
  TEŠA - 1820-1884
  MARIJA - 1825-?
  STEPAN - 1919-1973
  PERSA - 1925-1993
  MARIJANA - ?
  ZAGORKA - ?
  MILENIJA - ?

   STEVAN - 1911-1972
    MILOSAVA - 1924-1996
   STOJAN -?
  DRAGICA - ?
  MIRJANA - ?
  SVETLANA - ?


  DRAGAN - 1947-2006
  JELICA - 
  ZORAN - 1953-
DRAGICA -  ?
  STEPAN - 1979-
RADA - ? 
  LJILJANA - 1943- 
  IVANA -1984- 
  ALEKSANDAR - 1976-
  SILVIJA- 
MILAN - 1966-
GORDANA - 
  MILICA 1970-
  JANA - 2005
  VLADIMIR - 1972- 
  ŽIVKO - 1852-?
  MIKAJLO - 1855-1928
  STANA - 1854-1924
  STANKO - 1895-1981
  MILICA - 1899-1962
  JOVAN - 1928-2002
  ŽIVKA - 1931-1999
ZORKA - ?
  ŽIVORAD - 1928-1996
        ŽIVKA - ?

  MARINA - ?
  BRANISLAV - 1953
  IVANKA -
SLAVICA -?
MILICA - ?
DRAGICA - ?
  VLADIMIR - 1957-
  DRAGANA -  NENAD - 
  NEBOIŠA - 
  MIHAJLO - 1993-

  STANKO - 1982-

Spomenik Teše Maletića-1820-1884
Spomenik Stanisava Maletića-1826
Pantelija Maletić - 1870-1915