3686. Pavle Maletić 38god, žena Mirka 37god, sinovi Grujica 14god, Vladimir 10god, kćer Ruža 19god, brat Filip 37god, snaja Jevdokija 37god
Sinovci  Jovan 10god, Toma 10god Marko i sinovica Marija 5god.
Kuća i plac 1 d.o., 10 njiva 13 d.o. 2 livade 6 kose. Vrednost 103 dukata. Prihodi 30 talira. Strana 574.

B O G A T I Ć
POPISOM IZ 1863 god. broj 3686
  GRUJICA - 1849 - 1873
  TOMANIJA - 1847-1874  X

    RUŽA - 1844 -
   VLADIMIR -  1873 -
  FILIP -  1826 -
JEVDOKIJA -1826
  ŽIVAN-Z-1780-1830
  ILINKA - 1784-1854
             
TOMA - 1853

    JOVAN - 1853 -
             X
    MARKO - 1858 -1907
   ANĐELIJA - 1849-1914
MARIJA - 1858

       SMILJANA -

  
       TRIFUN -1870-1923
                     MILICA -
  MILISAV - 1890-1919
        ANGELINA -

      LEPOSAVA -        TOŠA -
    SARA - 1848-1886
  MARINKO -
  ĐURAĐ - 1859-1914
  
    MILAN - 1871-1886
                 X

  MLADEN - 1912-1998
    STRAHINJA -
     BOGDAN -


       JELENA -


  PAVLE - 1825 - 1890
    MIRKA - 1826-1892