B O G A T I Ć       
POPISOM IZ 1863 god. broj 3670. Manojlo Maletić 48god, žena Anica 40 majka Milija 68god, braća Tomo 38god, Aćim 30god, sinovac Ivan 10god,
        sinovica Joka 2god, Pavlija 4god, snaje Živana 30god, Marta 26god, usvojenik Todor 14god, usvojenica Stevanija 16god.
                                    Kuća i plac 1 d.o., 10 njiva 24 d.o. 3 livade 9 kose. Vrednost 178 dukata. Prihodi 51 talira. Strana 572.

   KO SU OVI MALETIĆI - ako se neko prepozna neka se javi radi dopune i ispravki
TOMA - 1821-1896
ŽIVANA - 1833-1909
  JAKOV - 1783-1853
  MILIJA - 1791-1881

PAVLIJA - 1859
     IVAN - 1853 -
VASILIJA - 1839-1906

  STEVANIJA - 1847
    AĆIM - 1833-1909
   MARTA - 1837-1909
MANOJLO - 1815-1871
   ANICA - 1823-1900
          usvojili su
ANDRIJA - 1867-1907
  IVANA - 1870-1915
TEODOR - 1849
  MIHAJLO - 1864-1934
  KRISTINA - 1866-1906
  MILOVAN - 1878-1938
  ĐURĐIJA - 1883-1949

KATARINA

   STOJADIN
    ILIJA - 1901-1985
   JOVANKA - 1915-1985

    SEJANA
     ŽIVKO - 1926-1994
            MILICA

   DRAGUTIN - 1890-1909

JOKA - 1861


   ZDRAVKO

   BORIVOJE

     ŽIVKO

ŽIVAN - 1897-1923
     RUŽICA

IVANA 
SMILJANA - 1934-1962
  ŽIVAN -
  LJUBINKA -
  
   SPOMENKA -

   MILORAD-MIDA-
        1938-1985
   ŽIVORAD - 1928-2005
   LJUBICA - 1926-2003
  
   RADENKA - .. + 1956

   ZORAN -
     MIŠA -
    LJILJANA -

  MIRA -
  
   GORAN -