MALETIĆI - Papići od majke FILIPE do danas
Jovan Maletić 42god, žena Ivana 40god, kćerke Kata 14god, Stanija 11god, Stana 2god, brat Jovica 40god, sinovci Matija 14god, Proka 3god, sinovica Anđelija 13god, snaja Tomanija 35god i  majka Filipa 70god. Kuća i plac 1 d.o., 4 njive9,5 d.o. . Vrednost 78 dukata. Prihodi 17 talira.
  

        FILIPA - 1793- ?
JOVAN - 1821-?
IVANA - 1823-?
   JOVICA - 1823-?
TOMANIJA - 1828-?
     KATA - 1849-
     STANA - 1861-
   STANIJA -1852-    MATIJA - 1843-1918
  STEVANIJA -1845-1910
  PETAR - 1874-1917
SMILJANA - 1878-1921
  PROKA - 1860-1914
  ŽIVANA - 1869-1894
  MILAN - 1893-1943
  MILICA - 1892-1972
     MILICA udata
      Kovačević
ĐURAĐ - 1906-1929
             X
DRAGUTIN - 1903-1982
RADOJKA - 1906-1995
LJUBOMIR - 1928-
VUKOSAVA - 1928-2007
  MILORAD - 1953
  RUŽICA - 1961
DRAGORAD - 1955-
DUŠANKA - 1961-
  IVAN - 1916
JELENA - ?
DRAGOJLO - 1959-
SVETLANA - 1962-

IVAN - 1921-1945
           X
   NENAD
     1985
ZORAN - 1985-
ŽIVAN - 1921-1945
           X
MIODRAG - 1923-
MILOSAVA -
ALEKSANDAR -1982
MARICA -


   GORAN -1965
  GORICA - 1967
     IVAN - 1985
PETAR - 1926-
JASMINA -
    MILAN -1982
   MILENA - 1950
    udata Davidović
MILICA -
DRAGUTIN -
VIDOSAVA -
SVETISAV -1911-1941
  RADOJKA -1905-1981
MILENIJA -
LEPOSAVA -

DRAGOSAV -
    ZORA -
MILUTIN -
JELENA -
  NEBOJŠA -1960
  MILENA -
   MILENIJA


   MARKO -1988
   JELENA -udata
        Puzić
   RADIŠA -
  BOŽANA
IVANA -
MARIJA -    JANA -2008

   NEVENA-
     1993

   MARINA-
    1982
    SLAĐANA-1967


    ANĐELIJA -1850
Đurađ Maletić-1906-1929
Matija Maletić-1843-1913
U ime Petra I Karađorđevića , prestolonaslednik
Aleksandar Karađorđević,odlikuje
Petra M Maletića medaljom za hrabrost.