Svi MALETIĆI su izbegli iz DONJIH  GRAHOVLJANA -opština Pakrac i doselili se u Beograd
                        Poreklom su  iz Bosanskog Grahova i slave Vidovdan.
NIKOLA - + 1942
    ANĐELIJA
      JOVO
      MARA
    VASO
   JULA
    TEODOR
    STOJAN
  LJUBA
    LJUBA
   MARA
    BOSILJKA
      PERO
    MILAN
  SNEŽANA
    DRAGAN
     MIRA
    ANA
   NADA
    NIKOLA
    ILIJA
   NADA
    MILKA
   STANA
    JOVICA
    DRAGANA    MILAN
  BRANKO
    MILOŠ
    ŽELJKO
    ZORAN
   ALEKSANDRA


    SAŠA
    DRAGAN
    DIJANA
MUŽ?
    DEJAN
   ANDRIJA
    ŽELJKO
    LJILJA
    MILAN
  JOVANKA
   TAMARA
    MIRKO
    STOJA
    NIKOLA
         X


   BRANKO
      ANA
    NADA
   ???????
    MARIO
    NIKOLA
        X
    RADA