MALETIĆ MILAN 38god,(bio je član popisne komisije procenitelja 14-15-16 avustqa 1863god. ispred opštine BOGATIĆ)  njegova žena RAJNA 38god, sinov i ŽIVKO 16god, ANTONIJE 10god, i kći Jelica 5god.
Po popisu iz 1863god, živeli su u zajedničkom domaćinstvu sa ANDRIJOM i imali su :
Kuća  i  plac 1 dan oranja,9 njiva, 10,5 dana oranja,2 livade6 kosa.   Ukupna vrednost 82 dukata - prihodi 25 talir.
Milivoje Vasiljević - MAČVA (istorija stanovništva).Strana 573.

                                                R A N K O   M A L E T I Ć  *1793+1863 god.
                                 Sahranjen u porti Bogatićke crkve, otac Milana Andrije I Ivana
                                                  J A N A    M A L E T I Ć  *1798g +1858 g
                    žena Ranka maletića Sahranjena na groblju ( sveto polje ) u Bogatiću majka Milana  Andrije i Ivana.
RANKO MALETIC-1793-1863.
JANA MALETIC-1798-1858.


MILAN-1825-1898
RAJNA-1825-1894
ANDRIJA-1815-1816
  JOKA -1833-1880
   IVAN-1825-1898
STANOJKA-1828-1897

  ŽIVKO-1847-1919
KOSANA-1844-1916
ANTONIJE-1853-?
MILOVAN - 1875-1893 - X
DESPINJA - 1885-1904
RAJKO-BATA-1877-1948
       KATARINA- ?
STANOJKA- ??
MILIC-?
MIHAJLO -?
ČEDOMIR -1895-1915-X
STEVANIJA-?
ALEKSA-1899-1919
  MIODRAG -1911-1976
SLAVKA-BULA-1920-2000LEPOSAVA -1918-2003
VIDOSAVA-
DRAGOLJUB-
MILENA-

RADOJICA-
ŽIVKO -
SPASENIJA-
ALEKSANDAR-
ŽIVADIN-
TANASIJE-
VLADIMIR-
MARKO-
VELJKO-
RAJKO-
MARINA-

DRAGOMIR-
RUŽICA-
MILOVAN-
MIODRAG-MILICA-
MILENA-
DRAGICA-
DARINKA-
MLADEN-
KATARINA-Ranko Maletić - 1793-1863
Milan Maletić - 1825-1898
Janja Maletić žena Rankova 1798-1858