MALETIĆI POREKLOM IZ DUHOVA KOD ULJANIKA - HRVATSKA
Duhova, selo blizu Uljanika - a Uljanik je između Garešnice i Daruvara.  Doselili se za vrijeme Černojevića - negdje iz južne Srbije,
ANDRIJA Maletić rođ. 1866.god. umro 1937.godine
Sara Maletić, devojačko Radosavljević,  rođ. 1860.god. umrla 1939.godine. 
Andrija Maletić u svojoj 26.god. a 1892.god. dobija sina po imenu DAVID.
Andrija Maletić u svojoj 33.god. a 1899.god. dobija sina po imenu STANKO.
Andrija Maletić u svojoj 37.god. a 1903.god. dobija sina po imenu SIMEON.

Andrijin I sin David:
DAVID Maletić, rođ.1892.god. umro 1937.god. David nije imao potomke.
Andrijin III sin Simeon:
SIMEON Maletić,rođ.1903.god. umro1929.god. Simeon nije imao potomke.

Andrijin II sin Stanko i njegovo potomstvo:
STANKO Maletić,rođ.1899.god. umro 1970,godine. Sahranjen je u Duhovima.
Draginja Maletić,devojačko Kosjer rođ.1903.god. umrla 1968.godine. Draginja je rodom iz mesta Kosjer.
Stanko Maletić u svojoj 24.god. a 1923.god. dobija sina po imenu VELJKO.
Stanko Maletić u svojoj 28.god. a 1927.god. dobija ćerku Vukosavu. Udata za Stanka Pavkovića.
Stanko Maletić u svojoj 33.god. a 1932.god. dobija sina po imenu NEĐELJKO.
Stanko Maletić u svojoj 37.god. a 1936.god. dobija ćerku Mariju,+2013.Udata za Slobodana Galovića.

Stankov I sin Veljko i njegovo potomstvo:
VELJKO Maletić,rođ.1923.god. umro 2007.god.
Zdenka Maletić, devojačko Barta, rođ.1929.god. Ž.
Veljko Maletić u svojoj 32.god. a 1955.god. dobija sina po imenu DUŠAN.

Veljkov sin Dušan i njegovo potomstvo:
DUŠAN Maletić,rođ.1955.god. Sa porodicom živi i radi u Daruvaru.
Ines Maletić, rođ.1957.god.
Dušan Maletić u svojoj 29.god. a 1984.god. dobija ćerku Anu.

Stankov II sin Neđeljko i njegovo potomstvo:
NEĐELJKO Maletić rođ. 1932.god. Živi sa porodicom u Lipiku.
Zlata Maletić, devojačko Bojčić, rođ.1942.god. 
Neđeljko Maletić u svojoj 33.god. a 1965.god. dobija ćerku Mariju. Udata za Predaraga Bojčića.
Neđeljko Maletić u svojoj 36.god. a 1968. god. dobija ćerku Oliveru. Liječnica, specijalista interne medicine.

Zahvaljujem se Dušanu i Neđeljku na saradnji u sastavljanju rodoslova.