R A N K O   M A L E T I Ć  *1793+1863 god.
                                 Sahranjen u porti Bogatićke crkve, otac Milana Andrije I Ivana
                                                  J A N A    M A L E T I Ć  *1798g +1858 g
                    žena Ranka maletića Sahranjena na groblju ( sveto polje ) u Bogatiću majka Milana  Andrije i Ivana.
MALETIĆ  ANDRIJA 35god, žena mu JOKA 30god,sinovi  MAKEVIJA 7god,Toma 3 god i kćeri Tomanija 3 god, i Sara 1god.
Po popisu iz 1863god, živeli su u zajedničkom domaćinstvu sa starijim bratom MILANOM i imali su :
Kuća  i  plac 1 dan oranja,9 njiva, 10,5 dana oranja,2 livade6 kosa.   Ukupna vrednost 82 dukata - prihodi 25 talir.

RANKO MALETIC-1793-1863.
JANA MALETIC-1798-1858.
MILAN-1825-1898
RAJNA-1825-1894
ANDRIJA-1815-1816
  JOKA -1833-1880
   IVAN-1825-1898
STANOJKA-1828-1897

RADOVAN-1867-1916
       ANKA- ?

MAKEVIJA-1856-1922
      SPASENIJA-?
DUŠAN-1888-1962
   ŽIVANA-?-1971
MARICA-?


STEVAN-1892-1956
KATARINA-1898-1978
TOMANIJA- 1860- ?
SARA- 1862-?
TOMA-1860-1915
       ANKA- ?

  ILIJA-1908-1973
ZORKA-1909-1986


MIHAJLO-1914-1945-X
   ZAGORKA-?
MILIVOJE-1912-1993
JELENA-1914-1979
PREDRAG-1909-1986
  JELENA-1907-1989
   STANOJKA-1935
 
SLOBODAN-1943-2003
  ELENA-?

  LJILJANA- 1937-
MILOŠ PAVLOVIĆ-    
      1928-2005
ŽIVAN-1931-1952-X
 
MIODRAG-1955-
MILENA-1951-
ĐORĐE-1933-1964
ZAGORKA-1938-
DRAGAN-1937- ?DUŠKO-1970
 
  JOKA -1833-1880
ĐORĐE-1973
ALEKSANDAR-1963
   JASNA-
JASMINA-1960
BORIS-KOIĆ
NEMANJA-1986

   DRAGANA-1964


MIHAJLO-2001

PREDRAG- ?


????????????

????????????

????????????
  ANGELINA-1923-
SLAVKO PETROVIĆ


      MILENA-1950
ALEKSANDAR JURIŠIĆ
  MIRJANA-1953
MILAN GOĐEVACANGELINA-1911-1922-X
     JEREMIJA-?
SMILJANA-1870-1942
ANDREJ-19??

VERA1982
MARKOVIĆTEODORA-2002  PAVLE-????
ANGELINA-???


DANICA-1902-1906
VLADIMIR-1888-1976
PETRIJA -1894-1976

MILAN-?X


IVAN-1894-1913-X
NIKOLA-1921-1945-X
VUKOSAVA-?-2006
  MILORAD-1923-
  IVANKA-1925-
JOVANKA-1929-2002
   ŽIVORAD-1938-
SLOBODANKA-1941-

SPOMENKA-1947-2008-X

DRAGORAD-1951-
SVETLANA-1958-

DEJAN -1979-
ZORICA-1985-

SLAĐANA-1977-

MIHAJLO-2008


DRAGAN-1968-
VESNA-1980-

ANKA-2002-

MARKO-2004-
MILAN MALETIĆ RODOSLOV KLIKNI
Nikola Maletić i Vukosava sa venčanju
Andrije Maletića-1815-1916
Stevan Maletić-1892-1956